♦ ATRAKTÍVNA HORNÁ TORYSA

 

Realizáciou projektu sme naplnili  cieľ projektu, ktorým bolo  vytvorenie lepších podmienok na rozvoj turistiky a cykloturistiky v regióne horná Torysa. Podarilo sa nám rozšíriť  infraštruktúru CR v regióne  o 3 ks prístreškov , ktoré slúžia cieľovej skupine – návštevníkom regiónu – turistom, cykloturistom, ale aj obyvateľom regiónu.

 

 

  Projekt sa realizoval z grantového programu ŠARIŠ ĽUĎOM:
 

 

Prístrešky v Červenici, Krásnej Lúke a Nižnom Slavkove: