Centrálny portál pre neziskový sektor Vám prináša aktuálne informácie z diania v treťom sektore

Oslobodenie vybraných právnych foriem neziskového sektora od dane z príjmov

Dňa 23.marca 2017 (štvrtok) sa na pôde Ministerstva financií Slovenskej republiky uskutočnilo medzi expertmi financovania mimovládneho neziskového sektora a štátnym tajomníkom ministra financií SR stretnutie, ktorého hlavným bodom programu bolo prerokovanie inštitútu oslobodenia daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie od dane z príjmov za účelom jeho zlepšenia.

Centrálny portál pre neziskový sektor Vám z tohto stretnutia prináša exkluzívnu informáciu ohľadne výšky, ktorá sa dosiahla zo zdaňovania príjmov neziskového sektora.

Podľa predbežného stanoviska Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií Slovenskej republiky, v zdaňovacom období 2015 dosiahla daňová povinnosť neziskového sektora 15,8 milióna EUR,z toho 4,7 mil. EUR vybrané právne formy ako nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a občianske združenia11,1 mil. EUR ostatné subjekty neziskového sektora (§ 12 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení).

Z vyššie uvedenej správy vyplýva, že práve nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a občianske združenia zaplatili na daniach z príjmov finančné prostriedky v celkovej sume 4,7 mil. EUR.

Bližšie závery z tohto rokovania Vám prinesieme už čoskoro.

Ďalej sme pre Vás na portáli v 11. týždni uverejnili:

Príklady z praxe
Súdne rozhodnutia
Centrálny odborný portál pre ľudí a rodiny
V 11. týždni sme pre Vás vybrali a uverejnili:

Zaujímajú Vás odborné otázky ohľadne rôznych typov neziskoviek? Máte problém, s ktorým si neviete rady?

Využite registráciu na našom portáli a dozviete sa mnohé potrebné aktuálne informácie z prostredia neziskového sektora.

V ročnom prístupe máte k dispozícii:

online poradenstvo právnych a ekonomických otázok,
pravidelný legislatívny servis,
prehľad aktuálnych grantových programov,
včasné informácie ohľadne 2%
a rôzne iné aktuálne informácie.

Registrujte sa už dnes a využívajte odborné informácie pri Vašej práci!WWW.ITRETISEKTOR.SK/REGISTRACIA

Viac informácií nájdete na www.itretisektor.sk

S pozdravom,
Mgr. Zdenko Podhradský

Centrálny portál pre neziskový sektor